Jak pomáhám?

Výtěžek z prodeje cyklodresů, voucherů a placek bude využit na konkrétní pomoc rodinám předčasně narozených dětí a to například na :

 

  • Příspěvek na cestovní výlohy mimopražským rodičům po dobu hospitalizace dítěte
  • Příspěvek na speciální výživu dítěte
  • Příspěvek na hygienické potřeby dítěte
  • Příspěvek na zdravotnické pomůcky
  • Pomoc při zajištění psychologické péče pro rodinu předčasně narozeného dítěte
  • Pomoc při zajištění rehabilitační péče předčasně narozeného dítěte
  • Pomoc při zajištění následné péče např. lázeňský pobyt

 

O konkrétní formě a výši pomoci rozhoduje správní rada NF.

Předsedou správní rady je doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, primář novorozeneckého oddělení UPMD Praha

Zpět do obchodu